Privacy beleid

Joli Fashion geeft om uw privacy. Joli Fahion verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij hebben ontvangen. Bij het contact opnemen via het contactformulier van Joli Fashion wordt uw naam, e-mail adres en het bericht als (persoons)gegevens verwerkt. Deze (persoons)gegevens worden in onze mailbox opgeslagen voor maximaal 2 jaar zolang ze nog relavant zijn. Joli Fashion verkoopt uw (persoons)gegevens niet. U heeft toestemming om u over uw bericht contacteren en u éénmalig een relavante aanbieding te sturen(bijv. vervangend artikel). U heeft begrepen dat u per email ook altijd contact kan opnemen voor vragen over dit privacy beleid. Daarnaast heeft u begrepen dat u ook per email een verzoek voor het toepassen van het recht om vergeten te worden kunt doen. En per email een data verzoek kunt doen.